Ohje:Artikkelin kirjoittaminen

Yleistä tietoa Wikiuutisista
Tietoja
Tervetuloa Wikiuutisiin
Wikiuutiset ja tekijänoikeudet
Ilmoituksia
Tilastot
Lehdistölle
Kritiikki ja UKK
Atom- ja RSS-syötteet
Käyttö
Uuden artikkelin kirjoittaminen
Tyyliopas
Kokeile muokkaamista
Haku
Ääni- ja videotiedostojen toistaminen
Wikiuutisten mobiilikäyttö
Pikanäppäimet
Tuoreet muutokset
Wikiuutisten mallineet
Yhteisö
Ylläpitäjät
Kahvihuone
IRC-keskustelu
Wikiprojektit

Jokainen, myös sinä, voi kirjoittaa Wikiuutisiin! Tarvitset siihen internetyhteyden, selainohjelman (nämähän sinulla jo on!), hieman aikaa ja halun omaksua muutamia käytäntöjä.

Mikä on artikkeli?

muokkaa

Jokainen uutinen on oma artikkelinsa. Artikkeli on siis yksittäistä uutista käsittelevä sivu Wikiuutiset-sivustolla. Uutisen otsikko on artikkelin nimi.

Ennen kuin aloitat

muokkaa

Onko kirjoituksesi uutinen?

muokkaa

Tarkista mitä uutiselta edellytetään ja soveltuuko kirjoituksesi Wikiuutisiin.

Onko aihettasi jo käsitelty?

muokkaa

Tarkista, onko aiheestasi jo olemassa artikkeli Wikiuutisissa.

Artikkelisi tyyli

muokkaa

Artikkeli voi perustua tietoihin jotka olet koonnut muista tiedotusvälineistä tai vaihtoehtoisesti tiedoista jotka itse raportoit uutisen tapahtumapaikalta. Käytitpä kumpaa menetelmää tahansa, uutisen näkökulman on oltava aina neutraali ja värittymätön. Artikkeliin tulee aina lisätä asianmukaiset lähdeviitteet jotta tietojen tarkistaminen on mahdollista. Tutustu myös Wikiuutisten tyylioppaaseen.

Wikiuutiset perustuvat yhteistyöhön, kenelläkään ei ole aloittamaansa artikkeliin yksinoikeutta vaan se on vapaasti muiden käyttäjien muokattavissa ja laajennettavissa Wikiuutisten käytännön mukaisesti. Yhteisön suomien oikeuksien vastineeksi käyttäjiä velvoittaa yhteisön sääntöjen noudattaminen.

Mikäli haluat ilmaista oman mielipiteesi uutisen käsittelemästä aiheesta, kannattaa mieluummin perustaa oma blogi ja kertoa näkemyksestään siellä.

Artikkeli elää kirjoitushetkensä tilanteessa

muokkaa

Poiketen muista Wikiprojekteista, kuten esimerkiksi Wikipedia-tietosanakirjasta, Wikiuutisten artikkelit elävät kirjoitushetkensä mukaisessa tilanteessa. Kun Wikipediassa pyritään välttämään resentismiä eli nykyhetken painottamista historian kustannuksella, Wikiuutisten periaate on juuri päinvastainen. Kerro artikkelissa harkiten tämän hetkiset tietosi, joihin voit esittää luotettavat lähteet. Tilanteen muuttuessa tai tietojen tarkentuessa, älä poista tai muuta tietoja artikkelissa vaan lisää ne artikkeliin maininnalla, milloin uusi tieto on saatu. Selkeät asia- ja kirjoitusvirheet voi poistaa perustellen artikkelista. Mikäli tiedot muuttuvat huomattavasti, aihe laajenee tai uudet käänteet eivät ole sovitettavissa vanhaan artikkeliin, aloita kokonaan uusi artikkeli. Tässäkin kohtaa käytäntö poikkeaa Wikipediasta, jossa aihe pyritään pyritään käsittelemään yhdessä kokonaisuudessa. Aikaisemman samasta aiheesta kertovan artikkelin voit varustaa mallineella Muut uutiset.

Kuvien käyttö artikkeleissa

muokkaa

Wikiuutisten artikkeleihin saat lisättyä kuvia Wikimedia Commonsista. Kyseessä on Wikimedian projektien yhteinen vapaiden mediatiedostojen kokoelma. Erilaisia tiedostoja on käytettävissä nykyään yli neljä miljoonaa. Jos sopivaa kuvaa ei Commonsista löydy, ja/tai sinulla on itselläsi uutiseen liittyvää kuvamateriaalia, voit tallentaa sen Commonsiin sillä edellytyksellä että olet materiaalin tekijänoikeuksien haltija ja lisensoit kuvasi asianmukaisesti. Huomautus: Internetissä olevat kuvat ovat lähes aina tekijänoikeuden suojaamia, vaikka et näkisikään siitä mitään ilmoitusta. Älä tuo Wikiuutisiin mitään kuvamateriaalia ellet ole selvillä kuvien lisäämiseen liittyvistä käytännöistä.

Artikkelin tallennus ja tarkastaminen ennen julkaisua

muokkaa

Kun artikkeli tallennetaan, se siirtyy tarkastettavaksi. Kokeneen, jonkin aikaa Wikiuutisia muokanneen käyttäjän tulisi oikolukea se ja korjata mahdolliset virheet. Tarkastuksessa tulisi huomioida seuraavat pääkohdat:

  • Aiheen merkittävyys
  • Artikkelin neutraalisuus
  • Artikkelin sisältö vastaa annettua lähdettä
  • Artikkelin rakenne

Tämän jälkeen artikkelin koodissa oleva {{tarkasta}} -malline korvataan jollakin seuraavista:

  • {{julkaistu}} - jos artikkeli on valmis, tyylioppaan mukainen ja ylläolevat kohdat täyttävä
  • {{kehityksessä}} - jos artikkeli on vielä keskeneräinen ja vaatii täydentämistä
  • {{poistettava}} - jos artikkeli ei täytä Wikiuutisten vaatimuksia

Mistä saan tarvitessa apua?

muokkaa

Wikiuutisten kahvihuoneessa keskustellaan käytännöistä ja suuntaviivoista. Siellä voit myös kysyä neuvoa muilta käyttäjiltä.

Wikiuutisten hiekkalaatikko on paikka jossa voit kokeilla ja harjoitella muokkausta kaikessa rauhassa. Kun muokkaustekniikka on sinulle tuttua voit siirtyä täydentämään ja korjailemaan artikkeleita tai luomaan kokonaan uusia.

Tyyliopas

muokkaa

Artikkelin rakenne ja eri osioiden sijoittelu on kuvattu tyylioppaassa. Kaikissa artikkeleissa käytetty yhdenmukainen tyyli helpottaa niiden kirjoittamista ja lukemista. Siirry seuraavaksi tyylioppaaseen.