Opas käytäntöihin
Käyttäytyminen
Käytännöt
Ei henkilökohtaisia hyökkäyksiä
Häiriköinti
Mitä Wikiuutiset eivät ole
Muokkaussota
Vandalismi
Kirjoittaminen ja uutiset
Lähteet
Oma raportointi
Neutraali näkökulma
Poistokäytäntö
Yhteenveto
Ulkoiset linkit
Käyttäjät
Käyttäjätunnus
Käyttäjäsivu
Keskustelusivu
Äänestys
Esto
Yksityisyydensuoja
Tämä sivu on Wikiuutisten virallinen käytäntö.
Käytäntö koskee kaikkia käyttäjiä.

Wikiuutisissa esto tarkoittaa ylläpitäjän toteuttamaa tietyn käyttäjän estämistä väliaikaisesti tai pysyvästi. Teknisesti esto toteutetaan estämällä yksittäisiä IP-osoitteita, käyttäjätunnuksia tai kokonaisia IP-osoitealueita.

Yleensä estosta tulee ilmoittaa estetyn käyttäjän keskustelusivulla. Tästä voidaan poiketa esimerkiksi jos kysymyksessä on laajahko hyökkäys, jolloin yksittäisten ilmoitusten jakaminen ei ole mielekästä.

Eston perusteet

muokkaa

Toistuva häiriköinti

muokkaa

Toistuvasti häiriköintiin syyllistynyt, varoituksesta huolimatta käytäntöjen vastaisia muokkauksia jatkanut käyttäjä estetään lisävahinkojen torjumiseksi. Jos käyttäjää ei ole estetty aikaisemmin, ensimmäinen esto on tyypillisesti 1–3 vuorokauden pituinen. Jos käyttäjä edelleen rikkoo käytäntöjä eston päätyttyä, eston kestoaikaa voidaan pidentää, ääritapauksessa käyttäjä voidaan estää pysyvästi. Jos kyseessä on käyttäjätunnus, josta aiemman historian perusteella on tullut lähes pelkästään roskaa tai häiriköintiä, käytetään pysyvää estoa. Julkiset IP-osoitteet (esim. koulut), josta tulee runsaasti häiriköintiä, estetään kunnes tilanteen katsotaan rauhoittuneen.

Epäasialliset käyttäjänimet

muokkaa

Jos on syytä epäillä tahallista käyttäjänimikäytännön rikkomista (ml. sukkanuken käyttö), käyttäjätunnus voidaan estää pysyvästi. Jos kysymyksessä on todennäköisemmin tietämättömyys, käyttäjälle tarjotaan ensin mahdollisuus pyytää käyttäjänimen vaihtoa byrokraatilta.

Avoimet välityspalvelimet

muokkaa

Avoimet välityspalvelimet (avoimet proxyt) estetään pysyvästi.

Henkilökohtaiset hyökkäykset

muokkaa

Henkilökohtaisten hyökkäysten ensisijainen torjuntatapa on hyökkäyksien poisto ja käyttäjän varoitus. Jos käyttäjä varoituksen jälkeen jatkaa henkilökohtaisia hyökkäyksiä tavalla, joka selvästi häiritsee keskustelua, käyttäjä voidaan estää määräajaksi samaan tapaan kuin häiriköinnin tapauksessa: aluksi 1–3 vuorokaudeksi ja tämän jälkeen pitemmäksi ajaksi tai pysyvästi.

Muita vaarantavat henkilökohtaiset hyökkäykset

muokkaa

Käyttäjiä vaarantavat henkilökohtaiset hyökkäykset (esimerkiksi henkilötietojen levittely) voivat johtaa välittömään pysyvään estoon.

Muokkaussota

muokkaa
Katso muokkaussota.

Eston vaikutukset

muokkaa

Estetty käyttäjä ei voi muokata, luoda tai siirtää artikkeleja tai muita sivuja, mutta hän voi vapaasti lukea Wikiuutisia. Yrittäessä kiellettyjä toimenpiteitä käyttäjä saa ilmoituksen, joka löytyy sivulta MediaWiki:Blockedtext.

Eston kiertäminen

muokkaa

Jos on ilmeistä, että käyttäjä on kiertämässä hänelle asetettua estoa, kiertäminen voidaan estää, tarvittaessa osoiteavaruuksien estoilla, samaksi ajaksi kuin mikä alkuperäinen esto on, paitsi jos kiertämisen yhteydessä rikotaan edelleen käytäntöjä, jolloin estoa voi pidentää saman tien.

Eston kiertämisen yhteydessä tehdyt muokkaukset voidaan palauttaa jos se nähdään tarpeelliseksi.

Estojen puolueettomuus

muokkaa

Estoja tulee käyttää tasapuolisesti ja puolueettomasti. Jos riidan molemmat osapuolet syyllistyvät samankaltaiseen käytäntöjen rikkomiseen, vain toisen käyttäjän estäminen ei ole sallittua.

Ylläpitäjän ei ole suositeltavaa estää käyttäjiä syistä, jotka liittyvät muokkausriitaan, jossa ylläpitäjä on osallisena.

Estosta valittaminen

muokkaa

Estetty käyttäjä voi valittaa estostaan sähköpostitse asianosaiselle ylläpitäjälle. Estosta valittaminen estoa kiertämällä ei ole sallittua.

Eston poisto

muokkaa

Esto poistuu itsestään määritellyn ajan kuluttua. Esto voidaan poistaa etuajassa, jos on ilmeistä, että ongelmaa, jota estolla torjuttiin, ei näytä olevan enää olemassa, tai jos esto asetettiin käytännön vastaisesti.

Ylläpitäjien estäminen

muokkaa

Ylläpitäjä voidaan estää samaan tapaan kuin normaali käyttäjä ja vaikutukset ovat samoja. Teknisesti ylläpitäjän on mahdollista edelleen käyttää ylläpitotyökaluja (esimerkiksi oman estonsa poistoon), mutta tämä ei ole sallittua.