Example (talk contribs logs)

Käytettäväksi Metaan päin tarkoitetuissa byrokraattipyynnöissä, ei saa suomentaa